ขออนุโมทนาบุญ บริษัทปัจจัยชีวี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ บริษัทปัจจัยชีวี ดูลิงก์ >>> https://www.facebook.com/Patjaicheevee/ วันนี้ ๒๕ สิงหาคม ทั้งคณะ เดินทางไกลจากศรีสะเกษ มาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้รับทราบวัตถุประสงค์ ปณิธาน ในการสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ เราจะเริ่มต้นด้วยการเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

ขอบคุณท่านอาจารย์แก่นฟ้า แสนเมือง ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาสถาบันแพทย์แผนไทย กลุ่มบริษัทปัจจัยชีวี ที่ได้ให้ความรู้และแนวทางในการสร้างและพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

ขออนุโมทนา คณะที่มาเยี่ยมชมโครงการ

คุณขวัญดิน สิงห์คำ สถาบันแพทย์แผนไทยศีรษะอโษก

คุณเกริกพล แสนเมือง ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงวัฒนธรรม

คุณพิเชษฐ์ เลิศธรรฒศักดิ์ อดีตเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ดร.นภัชนันต์ นวกิจรังสรรค์ ธุรกิจอาหารสุขภาพ

คุณเชาว์วัช หนูทอง ผู้เชี่ยววชาญด้านกสิกรรมธรรมชาติ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง