ขออนุโมทนาบุญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถวายความอุปถัมภ์ เต้นท์ ๑๒ หลัง เพื่อเป็นที่รับรองภัตตาหารเพลพระราชทาน ตลอด ๓๐ วัน

สาธุ สาธุ

ขอท่านทานบดี และครอบครัว บริษัท จงเจริญ ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ศากย​บุตร​

เตรียมเป็นสามเณร​สี​หะ

รายงานตัว​ถึงวันที่​ ๒​ เมษายน

บรรพชา​เป็นศากย​บุตร​สามเณร​สีหะ

๓​ เมษายน​ ๒๕​๖​๖

เวลา​ ๑๔.๐๐​ น.

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง