ขออนุโมทนาบุญ พระครูปลัดช่วง สีลวฒฺฑโน เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส (ประดู่) นำอาหารเพล,ผลไม้ ,ข้าวสาร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ พระครูปลัดช่วง สีลวฒฺฑโน เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส (ประดู่) นำอาหารเพล,ผลไม้ ,ข้าวสาร, ผ้าห่ม และของใช้สมทบงานโครงการอุปสมบทหมู่ (ณ อุโบสถวัดรางหมัน) และฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานพระนวกะ ๑๐๘ รูป อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง