ขออนุโมทนาบุญ พล.ต.ต.ชัชรินทร์ คุณณัฐนันท์ สว่างวงศ์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“ขอถวายเป็นพิเศษอีกครั้ง”

ขออนุโมทนาบุญ พล.ต.ต.ชัชรินทร์ คุณณัฐนันท์ สว่างวงศ์ นำก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ แห้ง น้ำ รสเลิศแห่งหนึ่งในนครปฐม ผลไม้ องุ่น ส้ม พุทราจีน มาถวายวันนี้ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

คุณณัฐนันท์ รับพร ๓ ภาษา Pali Thai English จากลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยศากยบุตรสามเณรสีหะ ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหน ลูกเณรที่เรียนจากที่นี่ เมื่อเติบใหญ่ จักเผยแผ่ศาสนาได้อย่างกว้างไกล

ประทับใจลูกหลานสามเณร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์บาลีเถรวาท สวดมนต์ สวดพร ๓ ภาษาดังลั่น ขอจอง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ สั่งให้หาโต๊ะจีนที่อร่อยที่สุดในนครปฐม มาจัดถวาย (เป็นครั้งแรกในพรรษานี้)

๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ จักสวดสาธยายพระคัมภีร์บาลีมหาไวยากรณ์ กัจจายนสูตร เพื่อเป็นปฏิการตอบแทนผู้ใจบุญ

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง