ขออนุโมทนาบุญ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ อุบาสิกาผู้ไม่เคยมีมือเปล่า มาวันนี้ นำข้าวสารมาถวายเข้าโรงครัว ตรวจดูงานอุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน เพื่อรองรับงานโครงการอุปสมบทหมู่ และฝึกอบรมพระกัมมัฏฐานพระนวกะ ๑๐๘ รูป อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันนี้ ท่านอาจารย์เจ้าคุณ ได้นำชมลานปฏิบัติธรรม และอาคารเรือนไทย และอาคารเรือนรับรอง ท่านเห็นพื้นที่บางส่วนสามารถจัดเป็นลานหินนั่งสวดสาธยายพระบาลี และ ฝึกอบรมมูลกัมมัฏฐาน สำหรับศากยบุตรสามเณรสีหะโดยเฉพาะ ท่านจึงปวารณานำหินมาถวายจัดเป็นสวนหินลานปฏิบัติธรรมทั้งหมด

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง