ขออนุโมทนาบุญ พี่บุญเรือน เกตุสะอาด เจ้าภาพอุปถัมภ์ ให้ขุดล้อมย้ายต้นไม้ขนาดกลาง จำนวน ๒๔ ต้น

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ พี่บุญเรือน เกตุสะอาด เจ้าภาพอุปถัมภ์ ให้ขุดล้อมย้ายต้นไม้ขนาดกลาง จำนวน ๒๔ ต้น นำมาปลูกโครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

วันนี้ พี่บุญเรือน เกตุสะอาด นำคณะญาติ ๆ มาร่วมบุญถวายต้นไม้ บริจาคปัจจัยในนามคุณพ่อเฉลา เกตุสะอาด ๑๑,๐๐๐ บาท ในนามคุณแม่สะอาด เกตุสะอาด ๑๔,๐๔๐ บาท รวมเป็น ๒๕,๐๔๐ บาท สมทบบุญถวายภัตตาหารศากยบุตรสามเณรสีหะ

ได้ฟังคณะศากยบุตรสามเณรสีหะ นำไหว้พระสวดมนต์ ให้ศีล ให้พร ทั้ง ๓ ภาษา Pali Thai English เกิดปีติศรัทธาในสามเณรตัวเล็กตัวน้อย ที่ส่งเสียงสวดสาธยายดังลั่น ไม่เคยฟังที่ใดมาก่อน เห็นแล้ว ฟังแล้ว ก็อยากให้ญาติ ๆ มีโอกาสมาร่วมบุญ จึงได้ปวารณาจะชักชวนญาติ ๆ มาร่วมบุญสร้างศาสนทายาทที่นี่ ในโอกาสต่อ ๆ ไป

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง