ขออนุโมทนาบุญ พี่บุญเรือน เกตุสะอาด

คนดี ทำความดี

ได้อย่างง่าย ๆ

สุกรํ สาธุนา สาธุ

เงินเกือบ ๓ แสนบาท ทำเพื่อสิ่งที่ท่านรัก เพื่อสถานที่ที่เห็นคุณค่า และเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่สาธุชน พุทธบริษัท เป็นรุกขมูลที่เจริญพระกัมมัฏฐาน พระสงฆ์สามเณร แห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พี่บุญเรือน เกตุสะอาด ท่านรักต้นไม้ อยู่ในบ้านสวนท่ามกลางแมกไม้มาตั้งแต่เด็ก ๆ วันหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม ท่ามกลางแดดร้อนระอุ ท่านโทรมาอยากทำบุญต้นไม้ ซึ่งช่วงนั้น ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม เริ่มออกแบบวางแผนปลูกป่าในเนื้อที่โครงการ ๑๑๖ ไร่ ร้อยละ ๒๐ ต้องเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาทันทีภายใน ๖ เดือน

พี่บุญเรือน ช่วงต้นเดือนมีนาคม เช่ารถตู้พาแม่ พาญาติมาดูที่สำหรับปลูกต้นไม้ ขณะนั้นที่ดินยังว่างเปล่าไร้ต้นไม้ ถนนดินฝุ่นคลุ้งกันเลยทีเดียว วันนั้น ผมก็ไม่แน่ใจ เนื่องจากไม่รู้จักกันมาก่อน

จนเวลาผ่านไปเข้าหน้าฝน ท่านก็เริ่มให้คนนำต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้จิกน้ำมาปลูกรอบ ๆ สระ ๒๔ ต้น แล้วก็เงียบหายไป จนวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ คนงานขุดล้อมต้นไม้ ก็โทรมาบอกว่า พี่บุญเรือนให้ไปขุดล้อมต้นไม้ในสวนบ้านท่านมาปลูก ตอนแรกก็คิดว่า ไม่กี่สิบต้น แต่เมื่อปลูกเสร็จแล้ว ไม้เล็ก ไม้ใหญ่ นับรวมกันได้เกือบ ๗๐ ต้น

พี่บุญเรือนออกค่าใช้จ่าย ขุดล้อม ขนย้าย จากที่ดินของท่านย่านพุทธมณฑลสาย ๓ ค่าของค่าแรง ทำระบบน้ำอัตโนมัติ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๙๔๕ บาท ไม่รักต้นไม้จริง ไม่เห็นคุณค่าที่จะได้จากต้นไม้ ทำบุญนี้ไม่ได้แน่นอน

บัดนี้ ต้นไม้จากสวนพี่บุญเรือนเริ่มแตกใบแล้ว อีกไม่นานเกินรอ สิ่งที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม มักจะพูดกับทุกท่านที่มาเยี่ยมชม “… ที่นี่ ข้างบนต้องร่ม ข้างล่างต้องโล่ง… ” ใกล้เป็นความจริงแล้ว

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง