ขออนุโมทนาบุญ พี่สมศักดิ์ เสือด้วง ศิษย์ร่วมสำนักเรียนวัดชนะสงคราม คณะ ๙

ขออนุโมทนาบุญ

พี่สมศักดิ์ เสือด้วง ศิษย์ร่วมสำนักเรียนวัดชนะสงคราม คณะ ๙ วันนี้ พร้อมศรีภรรยาแวะมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ แวะมาแบบไม่บอกล่วงหน้า จากกันตั้งแต่สมัยผมออกจากวัดชนะสงคราม มาอยู่วัดมหาสวัสดิ์ นครปฐม ช่วยเจ้าคุณอาจารย์พระศรีสุทธิพงศ์ สร้างสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส ตั้งแตปี ๒๕๓๓ ผ่านมา ๓๒ ปี พึ่งเจอกันวันนี้ ผมยังจำได้ครับ สมัยอยู่ด้วยกัน พี่สมศักดิ์ คณะ ๙ เป็นสามเณรที่ห่มผ้าเรียบร้อยสวยงาม เป็นปริมณฑล ทำวัตรเช้า เข้าเรียน ฉันเพล จะเดินผ่านคณะ ๑๑ ผมก็จะเดินออกไปพร้อม ๆ กัน เป็นกลุ่มเป็นก้อน คิดถึงวัยเด็กครับ วันนี้ พี่แวะมาหาตั้งแต่เช้า มีเวลาพาเที่ยวชมโครงการ ๑๐๖ ไร่

ก่อนกลับร่วมทำบุญ อุปถัมภ์โครงการ ๑,๐๐๐ บาท ขอให้พี่และครอบครัว ทำมาค้าขายร่ำรวย แข็งแรง ตลอดปี ตลอดไปครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง