ขออนุโมทนาบุญ พี่สุภาภรณ์ เบย์ลิสส์ (พี่หน่อย) พี่มาลี ลีดจ์ พี่ศจี จิงค์ และพี่หนุ่ม พี่สกล คำสุกใส

แม้จะอยู่กันแสนไกล

แต่ใจยังคิดถึงลูกหลาน

Dorset Thai Society

ขออนุโมทนาบุญ พี่สุภาภรณ์ เบย์ลิสส์ (พี่หน่อย) พี่มาลี ลีดจ์ พี่ศจี จิงค์ และพี่หนุ่ม พี่สกล คำสุกใส ชาวไทยในเมือง Dorset ประเทศอังกฤษ ชาวไทยกลุ่มแรก ที่ระดมทุนทอดผ้าป่า เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ปัจจัยเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนสร้างสะพานไทยทำดอร์เซ็ท เข้าเกาะกลางลานธรรมกัมมัฏฐาน

วันนี้ ท่านให้ญาติ ๆ ในเมืองไทย ส่งข้าวสารหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียงจากสุรินทร์ส่งมาเข้าโรงครัวมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

คงมีโอกาสได้ต้อนรับ พี่ ๆ ญาติโยมทุกท่านเร็ว ๆ นี้

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง