ขออนุโมทนาบุญ พี่อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ พี่อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ ท่านได้นำโต๊ะไม้ท่อนเดียวขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร(เท่าที่ผมเห็นลายไม้ เนื้อไม้ สวยงามมาก อาจจะเป็นไม้มะค่าโมง หรือ ประดู่ ต้องผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้) ผมไม่กล้าถามราคา แอบถามคนงานท่าน ได้รับคำตอบว่า “…โต๊ะไม้ท่อนเดียวตัวนี้ คงมากกว่า ๑ แสนบาท…”

พี่กรองแก้วนำของมาทำบุญที่นี่ ท่านไม่บอกราคาทรัพย์สินที่ท่านนำมาถวาย ท่านไม่ต้องการสิ่งใด ๆ ตอบแทนนอกจากเห็นลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ท่องหนังสือพระคัมภีร์บาลีเถรวาท

มาที่นี่ จะมีขนมนมเนยของขบเคี้ยวกรอบ ๆ ของชอบสำหรับเด็ก ๆ มาฝากศากยบุตรสามเณรสีหะ พี่เจี้ยบคนขับรถบอกว่า เลือกซื้อให้หลากหลายชนิด ๖๐ ห่อ ให้ครบทุกรูป

เช้าวันนี้ คงได้เห็นภาพลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ฉันข้าวต้มเช้าแล้ว คงได้แกะซองขนมอบกรอบ ฉันขบเคี้ยวขนมของตัวเองด้วย ยื่นซองแลกกันฉัน แลกกันชิมระหว่างกลุ่ม ภาพแบบนี้ หาดูได้ยาก

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง