ขออนุโมทนาบุญ พี่เขย พี่สาว บ้านเกิดผม ชาวบ้านคุ้ม อำเภอมหาชนะชัย จงหวัดยโสธร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีถรวาทราชวิทยาลัย

เอื้อยจากยโสธร

ขออนุโมทนาบุญ พี่เขย พี่สาว บ้านเกิดผม ชาวบ้านคุ้ม อำเภอมหาชนะชัย จงหวัดยโสธร พี่เอื้อย พรญาณี ทองประสพโชค ลูกสาวอา พร้อมด้วยสามี คุณพรชัย ทองประสพโชค มาเป็นชาวราชบุรีแล้ว ประกอบสัมมาชีพ สร้างฐานะ ครอบครัว จนเรียกได้ว่า มีอยู่มีกินสบายแล้ว

เมื่อผมลาสิกขาใหม่ ๆ อยู่นครชัยศรี พี่เอื้อย ก็มาเยี่ยมยามถามข่าว วันนี้ ผมมาทำงานกำแพงแสน ก็แวะมาหา มาให้กำลังใจ มาช่วงบ่าย ๆ เย็น ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ กำลังออกกำลังกายทำกิจกรรมภาคเย็น เห็นสามเณรตัวเล็กตัวน้อย ตั้งใจเรียน ตั้งใจช่วยงานครูบาอาจารย์ เกิดปีติอิ่มบุญ ยกมือสาธุการ

ก่อนกลับ ได้ร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างและพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง