ขออนุโมทนาบุญ พี่เติ้ล สาคร อำรุงเขต

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ พี่เติ้ล สาคร อำรุงเขต เป็นช่างผู้รับเหมาปรับปรุงห้องประชุม มาควบคุมช่างทำงาน เห็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรม เห็นพระสงฆ์สามเณร เดินตามร่มไม้ท่องจำหนังสือ เกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงชักชวนญาติมิตรสหายบริวาร ถวายภัตตาหาร โต๊ะจีน พระสงฆ์สามเณร ๘๑ รูป

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง