ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.บุญชู พรพรหมพิพัฒน์ ศิษย์วัดดาวดึงษาราม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ดร.ใหม่ ป้ายแดง

ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.บุญชู พรพรหมพิพัฒน์ ศิษย์วัดดาวดึงษาราม ลาสิกขาแล้ว ก็ตั้งใจประกอบสัมมาชีพทำมาค้าขาย อดทน สู้ชีวิตทุกอย่าง หนักเอาเบาสู้ ไม่เคยคิดท้อในชีวิตจนประสบความสำเร็จ เรียกว่า “มหาเศรษฐี” ได้เลยทีเดียว นอกจากจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพแล้ว ยังมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีนี้ จะเข้ารับพิธีประสาทปริญญาเร็ว ๆ นี้

พี่ ดร.บูญชู เมื่อมีโอกาส ลงมาธุรกิจ ธุรกรรมที่กรุงเทพ ฯ ก็จะแวะมาทำบุญแทบทุกครั้ง ทำบุญทุกรายการที่มี วันนี้ นำอาหารมาสมทบถวายเป็นภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป นับเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีให้ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง