ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ผู้อุปถัมภ์สนับสนุนโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ผู้ถวายที่ดินสร้างวัดและโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ รวม ๆ ๙๐ กว่าไร่ (มูลค่าที่ดิน ณ วันนี้ เฉลี่ยไร่ละ ๕ แสน ถึง ๑ ล้านบาท ตามสภาพติดถนนลาดยาง)

เมื่อที่นี่ มีกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ทุกกิจกรรมโครงการ ท่านจะเดินทางมาอุปถัมภ์ถวายด้วยตัวเองทุกครั้ง วาระงานอื่น ๆ จะมอบให้เลขา ฯ พนักงานในบริษัทท่านนำผักสด ข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมทำบุญเนือง ๆ วันนี้ ท่านเดินทางมาถวายความอุปถัมภ์กิจกรรมโครงการผลิตพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงสามเณร ทั้งยังได้ปวารณาถวายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันรถที่ท่านถวายเป็นรายเดือน ทั้งยังรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ที่จะจัดตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

มีเวลาทุกครั้งที่มา ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ จะนำท่านไปดูความคืบหน้า โครงการสร้างโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ และวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ ที่นี่ ทุกอย่างทำไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันหยุด ค่อยเป็นค่อยไป

สาธุ สาธุ ร่วมอนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง