ขออนุโมทนาบุญ พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ มุกดาพานิชกุล ท่านเป็นนายตำรวจสายธรรม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ตำรวจ สายธรรมกัมมัฏฐาน

ขออนุโมทนาบุญ พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ มุกดาพานิชกุล ท่านเป็นนายตำรวจสายธรรม เมื่อช่วงต้นปี เคยอุปสมบทในโครงการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ที่นี่ จำนวน ๑๐๙ รูป ท่านเป็น ๑ ใน ๕ รูป ที่อธิษฐานปฏิบัติสมาธิกัมมัฏฐานแบบเข้มข้น ช่วง ๕ วันสุดท้ายของโครงการ ท่านบอกว่า เป็นประสบการณ์ผลการปฏิบัติที่ไม่สามารถบรรยายผลออกมาเป็นตัวอักษรได้ เมื่อวันลาสิกขาวันแรก ท่านรีบมาทำบุญและแจ้งข่าวดีทันที “… พี่เวทย์ครับ ผมคิดว่า ต้องเป็นผลบุญที่บวชปฏิบัติกัมมัฏฐานแน่นอน ผมได้รับเลื่อนตำแหน่งให้ไปรับตำแหน่งสารวัตร หัวหน้าสถานีตำรวจ แล้ว…”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเกิดท่าน ตรงกับวัน นวมินทรมหาราช พาครอบครอบมาทำบุญอุปถัมภ์โครงการที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง