ขออนุโมทนาบุญ ย่าแอ๋วกับย่าเง็ก ถวายขนมจีนน้ำยา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ขออนุโมทนาบุญ ย่าแอ๋วกับย่าเง็ก ถวายขนมจีนน้ำยา แกงเขียวหวานและขนมขบเคี้ยว โอกาสวันเกิด สามเณรโต๊ด(หลาน)

บุญอุปถัมภ์พระปริยัติศาสนา

บุญสร้างศาสนทายาท

บุญนี้ ทำให้พระศาสนายั่งยืนนาน

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเพล ถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุสามเณร ๑๐๘ รูป ทอดผ้าป่ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร และพิธีปล่อยปลา กับ หลวงพ่อพระครูปิยธรรมวิเทศ (พระอาจารย์มหาปสัณห์ ปิยธัมโม วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย อเมริกา )

ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๑๒๑ หมู่ ๔ รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม

#ร่วมบุญทอดผ้าป่าได้ที่

กองทุนภัตตาหารศากยบุตร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 4590810069

หรือ ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แจ้งรายการอาหาร ที่จะนำไปถวายเพล ได้ที่ คุณเป็ด โทร. 0955802595

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง