ขออนุโมทนาบุญ ลุงเปี้ยก ป้าแหม่ม

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

ลุงเปี้ยก ป้าแหม่ม

พี่สมชาย พี่ธนาวดี ยอดอาหาร ผู้คุ้นเคยพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ทั้ง ๒ ท่าน เป็นหนึ่งในกลุ่มศิษย์หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ตั้งแต่ท่านอยู่รูปเดียว เรื่องราวของหลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ หลายอย่าง พี่เปี้ยกพี่แหม่มบอกเล่าให้ผมฟัง นอกจาก พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ พี่จี ภิชาภพ และคณะพี่สวัสดิ์ พุ่มมาก แล้ว ก็มีพี่เปี้ยก พี่แหม่ม นี่แหละครับ ที่รู้เห็นเรื่องราวมาตั้งแต่ต้น ถ้าใครอยากทราบว่า หลวงพ่ออยู่ได้อย่างไรรูปเดียว ตลอด ๑๕ ปี มีโอกาสก็มานั่งคุยสนทนากับพี่เปี้ยกได้ตลอด

พี่สมชาย พี่เปี้ยก ทำงานการไฟฟ้า จนเกษียณอายุราชการ เป็นกำลังสำคัญเดินไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับครัวเรือนเข้ามาให้หลวงพ่อได้ใช้งานในปีแรก ๆ ที่นี่ และติดตามคอยรับใช้หลวงพ่อตั้งแต่ปี ๒๕๕๒

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผมได้ยินชื่อครั้งแรก คุณสมชาย คุณธนาวดี ยอดอาหาร เป็นเจ้าภาพที่ขอจองเป็นเจ้าภาพหมุดไม้มงคล ๓๐,๐๐๐ บาทสร้างอาคารเรียน โดยขอจองเป็นเจ้าภาพผ่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที โดยวันนั้น ท่านอาจารย์เจ้าคุณและผมยังไม่รู้จักพี่ทั้ง ๒ ท่าน

บัดนี้ พี่ทั้ง ๒ ท่าน เป็นผู้คุ้นเคยที่นี่ มีปัญหาอะไร ต้องการอะไร เกี่ยวกับการประสานงานการไฟฟ้า คนแรกที่ต้องโทรปรึกษา คือ พี่เปี้ยก และไม่เคยผิดหวัง สำเร็จทุกงาน

วันนี้ พี่ทั้ง ๒ ท่าน มาช่วงเย็น เห็นลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ทำงานเหงื่อไหลไคลย้อย ไม่ทันได้พูดจาทักทาย รีบขับรถออกจากโครงการทันที ไม่นานขับรถเข้ามาใหม่ พร้อมน้ำปานะราคาแพงจาก 7 – 11

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง