ขออนุโมทนาบุญ สิงห์ คือ ผู้เขียนเว็บไซต์ถวายมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ

สิงห์ คือ ผู้เขียนเว็บไซต์ถวายมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย และเป็นจิตอาสาดูแลระบบ อัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เชิญแวะชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ออกแบบพัฒนาถวายโดย เนธิวรรธน์ สิงห์ทอง

ปัจจุบันทำงาน : ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ

อดีตศิษย์เก่า : บวชเรียนสำนักเรียนวัดพระพุทธบาท สระบุรีและสำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพ ป.ธ. ๖ น.ธ.เอก

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง