ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์สมชาย จากฮ่องกง และ คุณศิลา จันทร์ละออ คุณปาริชาติ จันทร์ละออ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สุข สดชื่น สมหวัง

ได้ครบทุกรูป ได้ครบทุกคน

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์สมชาย จากฮ่องกง และ คุณศิลา จันทร์ละออ คุณปาริชาติ จันทร์ละออ เจ้าภาพรองเท้า ๔๐๐ คู่ เฟรนฟราย ไก่ทอด ๔๐๐ ไม้ ไอศครีม โค้กเป๊ปซี่ ๔ ลัง

พระสงฆ์จากทั่วประเทศ ๘๘ รูป

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๒๕ คน

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๖ รูป

คณะครูโรงเรียนวัดรางหมัน ๑๐ คน

นักเรียนวัดรางหมัน ๑๕๐ คน

สาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ประมาณ ๑๐๐ ท่าน

รวม ๔๒๙ รูป/คน

โครงการผลิตพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยง เพื่ออบรมเสริมทักษะความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ รูป

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง