ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กลางคืนเย็น ตอนเช้า หนาวมาก

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ถวายข้าวสารหงส์ทอง ๕๐ ถุง เข้าโรงครัวศากยบุตรสามเณรสีหะ และถวายอังสะกันหนาว และผ้าห่มกันหนาว พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง