ขออนุโมทนาบุญ เจด้าแจแปนโกดังสินค้าญี่ปุ่น พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ เจด้าแจแปนโกดังสินค้าญี่ปุ่น กิโล ๕ นครปฐม และสาขาวังมะนาว เพชรบุรี และพี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ นำข้าวขาหมู ร้านดังในนครปฐม ถวายภัตตาหารเพล

เจด้าแจแปน เคยตามพี่กรองแก้ว มาเยี่ยมชมโครงการแล้ว วันนี้ ได้นำภัตตาหารข้าวขาหมูมาถวายเพล เห็นลูกหลานสวดมนต์ให้พรได้ทั้ง ๓ ภาษา ฟังแล้วชื่นใจ เติบใหญ่จักเป็นศาสนทายาทเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ถึงชาวโลกคนหมู่มาก

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง