ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพนำภัตตาหารเพลมาสมทบ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพนำภัตตาหารเพลมาสมทบ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ มี ๓ คณะ

คณะที่ ๑ คุณนิวาต วินันท์ (หนุ่ม) และครอบครัว วินันท์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ผ้าไตรชุดอัฐบริขาร ชุดใหญ่ชุดเต็ม ๒ ชุด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

คณะที่ ๒ แม่บุญยัง แสนลาด และคณะ โยมแม่สามเณรพิเชษฐ์ “น๊อต” ถวายข้าวเหนียว ไก่ทอด ส้มตำ น้ำอัดลม ปรารภวันเกิดสามเณรน๊อต

คณะที่ ๓ พี่สุรศักดิ์ คุณกชมน แซ่เฮา ผู้ปกครอง น้องปลาทู ถวายของหวานน้ำแข็งใส

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

พระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ

หัวหน้าทีมพระพี่เลี้ยงวิทยากร

๐๙๒ – ๒๖๕ ๒๕๕๖

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง