ขออนุโมทนาบุญ แม่หมวย คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ พร้อมบุตรชาย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ แม่หมวย คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ พร้อมบุตรชาย ดร.ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม และสะใภ้ใจบุญ ดร.ชุตินันท์ สะสมทรัพย์ เดินทางมาถวายเครื่องกรองน้ำสำหรับบริโภค ณ อาคารเรือนพักศากยบุตรสามเณรสีหะ มาช่วงเวลาเรียน ได้ทำพิธีมอบถวายกระติกน้ำประจำตัว ณ ห้องเรียน ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ นำบูชาพระรัตนตรัย ให้ศีลให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English

หลังพิธีมอบถวายแล้ว คุณแม่สุภาพร พร้อมบุตรชาย บุตรสะใภ้ ดร.ภาณุวัฒน์ ดร.ชุตินันท์ สะสมทรัพย์ ตรวจดูพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำที่ท่านปวารณาเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย คาดว่า จะเริ่มลงมือก่อสร้างเร็ว ๆ นี้

ก่อนขึ้นรถกลับ ดร.ชุตินันท์ สะสมทรัพย์ ขอปวารณา ถวายน้ำปลา เดือนละ ๑๐๐ ลัง พร้อมเนื้อหมูเข้าโรงครัว เมื่อโรงครัวใหม่เสร็จ มีตู้แช่แข็ง มีห้องคลังที่จัดเก็บ จะนำมามอบถวายทันที

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญ

ครอบครัวใจบุญกุศล

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง