ขออนุโมทนาบุญ โยมพี่ชัญญา อรรถเศรษฐากร อุบาสิกาใจบุญ ทุ่งรางพิกุล กำแพงแสน

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ โยมพี่ชัญญา อรรถเศรษฐากร อุบาสิกาใจบุญ ทุ่งรางพิกุล กำแพงแสน ตั้งแต่จัดงานบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้นมา เป็นห่วงลูกหลานสามเณร ได้ช่วยขวยขวายประสานงานให้ไปรับอาหารบิณฑบาตที่ตลาดห้วยกระบอก ตลาดตรีสุข ตลาดวัดสามง่าม หลายครั้ง จะได้มีเสบียงอาหารไว้ให้โรงครัว

ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมทำบุญ เช่น ป๋าด้วน เต้นท์เช่าพรจุฬา มาเห็นสามเณรตัวน้อย ๆ เรียนบาลี English Program สงสารลูกหลานออกรับอาหารบิณฑบาตกลางแจ้ง ป๋าด้วนสั่งคนงานตั้งเต้นท์โรงอาหารให้ฟรี ไม่ต้องเช่าตลอดพรรษา นอกจากนั้น พี่ชัญญา ยังได้ประสานเพื่อน ๆ ที่มีพิธีบุญ ทำบุญ ให้นิมนต์ศากยบุตรสามเณรสีหะไปสวดมนต์ ๓ ภาษา หลายพิธีหลายงาน จนขณะนี้ มีหลายท่านอยากนิมนต์สามเณรที่นี่ ไปสวดสาธยาย Pali Thai English เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

หน้าร้อนที่ผ่านมา ฝนขาดช่วง น้ำไม่ไหล ก็ได้พี่ชัญญา ช่วยประสานงานนายกสมพิศ เทศบาลกำแพงแสน จัดส่งรถขนน้ำมาบริการ เรียกได้ว่า ติดขัดอะไร โทรหาพี่ชัญญา สำเร็จทุกงาน

วันนี้ นำชาไข่มุก มาถวายช่วงเวลาเพล เป็นที่ถูกอกถูกใจลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะยิ่งนัก

ขออนุโมทนาบุญพี่ชัญญา อรรถเศรษฐากร ชื่อนี้ ถ้าผมประกาศอนุโมทนาทางเครื่องเสียงที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ คงไม่มีใครรู้จัก ไม่เคยได้ยินมาก่อน

พี่สาวใจดีท่านนี้ คือ พี่แว่น กำแพงแสน พระสงฆสามเณร รู้จักดี

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง