ขออนุโมทนา คณะศิษย์หลวงปู่แผ้ว ปวโร พระราชมงคลวชิราคมให้คณะศิษย์นำรถไถนามารับสามเณรไปบิณฑบาต

รถไถนา พาไปบิณฑบาต

กินลม ชมวิว

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนา คณะศิษย์หลวงปู่แผ้ว ปวโร พระราชมงคลวชิราคม โดยท่านพระอาจารย์โก๋น เจ้าอาวาสวัดรางหมัน ให้คณะศิษย์นำรถไถนามารับสามเณรไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมชาวตลาดห้วยกระบอก บ้านโป่ง ราชบุรี ลูกหลานเด็ก ๆ สามเณรตัวน้อย ๆ คร่ำเคร่งมา ๑๐ กว่าวัน วันนี้ มีความสุข สนุกหลาย ๆ นั่งรถไถนา ชม ๒ ข้างทาง

กราบขอบพระคุณ

หลวงพ่อพระอาจารย์โก๋น วัดรางหมัน

ด้วยความเคารพยิ่ง

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง