คนรักษ์ต้นไม้เห็นประโยชน์และคุณค่า วิทยาลัยบาลีเถรวาทศากยบุตรสามเณรสีหะ

คนรักษ์ต้นไม้
เห็นประโยชน์และคุณค่า
วิทยาลัยบาลีเถรวาท
ศากยบุตรสามเณรสีหะ
<<<>>>
เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสุวรรณเมธี และผมตกลงกันว่า บริเวณถนน อุทยานการศึกษาบาลีเถรวาท จะปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ ๓๐ % ของพื้นที่ ตามแบบ MasterPlan จะผ่านหน้าอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี อาคารพิพิธภัณฑ์ และสิ้นสุดอาคารหอประชุม
เมื่อดูราคาขายต้นไม้ใหญ่ขนาดวัดรอบต้น ๑ – ๓ เมตร ราคาก็แพงระดับหลักแสนบาทขึ้น อยากได้ต้นไม้ใหญ่ ก็เสาะหาตามหัวไร่ปลายนาญาติพี่น้อง เมื่อหาต้นไม้ได้ครบ ก็ต้องหาทุนขุดล้อม ขนย้าย ปลูก ราคาก็เฉลี่ยต้นละ ๓ – ๕ หมื่นบาท เป็นราคาที่พออาจเอื้อมได้


ปัญหา คือ ใครจะบริจาค ใครจะทำบุญปลูกต้นไม้ ท่านอาจารย์เจ้าคุณ แนะนำว่า ลองประกาศบอกบุญไปเรื่อย ๆ คนรักต้นไม้มีอยู่ เราเอามาปลูกให้ร่มเงา เป็นสถานที่เรียนบาลีและปฏิบัติกัมมัฏฐาน ไม่รีบร้อน หาได้ครบ ๒ – ๓ ต้น พอเต็มคันรถเทรเลอร์ก็ให้คนไปขุดล้อมมาปลูกเรื่อย ๆ


วันนี้ คุณครู ดร.สมศรี ธรรมสารโสภณ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี อาจารย์ไพศาล สุขเจริญ เจ้าของโรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ โทรมาแต่เช้า ขอเป็นเจ้าภาพต้นไม้ใหญ่ถนนอุทยานการศึกษาบาลีเถรวาท​ เป็นเงิน​ ๒๙๕,๐๐๐​ บาท
ทั้ง ๒ ท่าน เห็นประโยชน์การศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท ได้เข้ามาช่วยโครงการ ทั้งทุนทรัพย์ และคำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นมา เห็นประโยชน์ของต้นไม้ นับเนื่องในคนผู้รักษ์ต้นไม้ พิสูจน์ได้จากการสร้างโรงแรมของท่าน
ลองไปพัก ไปเที่ยว ที่สมายล์ ล้านนา โรงแรมธรรมชาติ มีทั้งป่า ทุ่งนาข้าว กลางเมืองเชียงใหม่ อย่าได้แปลกใจนะครับ ท่านใดมีโอกาสไปสมาย์ ล้านนา เชียงใหม่ แล้วก็มาทำบุญที่วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ นครปฐม จะเห็นโครงสร้างรูปร่างอาคาร คล้าย ๆ กัน
เพราะอาจารย์ไพศาล สุขเจริญ มอบแบบแปลนผังอาคารให้ทั้งหมด โดยไม่คิดมูลค่าในการออกแบบแม้แต่บาทเดียว


สาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญ
คนรักษ์ต้นไม้

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง