ครอบครัว “ตันติวรสกุล” มูลค่าก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ แอร์ ๕๕๕,๙๙๙ บาท

ครอบครัวใจบุญขอเชิญร่วมอนุโมทนา พิธีทำบุญมอบถวาย “อาคารสำนักงาน” อุปถัมภ์สร้างถวายโดย ครอบครัว “ตันติวรสกุล” มูลค่าก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ แอร์ ๕๕๕,๙๙๙ บาทกำหนดมอบถวายในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง