คิดดัง ๆ คุยกันเงียบ ๆ กับมหามิตรจาก UK

คิดดัง ๆ คุยกันเงียบ ๆ

กับมหามิตรจาก UK

shorturl.at/inE29

ตลอดเกือบ ๒ ปี เต็ม ๆ ตั้งแต่เริ่มโครงการ พี่หนุ่ม ลุ่มลำโขง ได้ทักทายเข้ามาทาง Messenger Chats หลังจากนั้นไม่นาน ได้ชักชวนญาติโยมคนไทย Dorset Thai Society ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้โอนปัจจัยทำบุญเป็นเงินปอนด์ คิดเป็นเงินไทยเกือบ ๖ แสนบาท นับเป็นพี่น้องชาวไทยต่างแดน ใน UK คณะแรกที่ร่วมทำบุญสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ (ชื่อในปีนั้น)

มีนาคม ๒๕๖๖ มีโอกาสต้อนรับพี่หนุ่ม ณ บ้านริมธารธรรม ริมแม่น้ำนครชัยศรี เห็นตัวเป็น ๆ คุยกันสด ๆ เป็นครั้งแรก หลังจากออนไลน์คุยกันตลอด ๒ ปี และพี่หนุ่มออนไลน์บรรยายถวายความรู้ภาษาอังกฤษพระนิสิตเปรียญธรรม ๙ ประโยค ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน

พี่หนุ่ม นับเป็นมหามิตร ๑ ในไม่กี่คน ที่คุยกันได้อย่างยาวนาน เรื่องที่คุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ น้อยมากที่คุยกันเรื่องส่วนตัว เจอกันที่ไทยคราวนี้ คิดวางแผนดัง ๆ เรื่องการตั้งเครือข่ายการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทขึ้นใน UK ภายใต้การให้ความร่วมมือของสมาคม Dorset Thai Society ทำได้หรือไม่ได้ ไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคุยกันไว้ก่อน ไม่แน่นะครับ อาจจะมี “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” ที่เป็นชาว British เกิดขึ้นจริง ๆ ในเร็ว ๆ นี้

ที่แน่ ๆ ขณะนี้ สมาคม Dorset Thai Society จะทำหน้าที่คัดสรร จัดหา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นคนอังกฤษแท้ ๆ มาประจำโครงการหลักสูตร ที่มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ เป็นต้นไป

ทำงานกันสนุก ๆ ครับ

สิ่งไหนทำได้ก็ให้รีบทำ

สิ่งที่ทำไม่ได้ให้รอเวลา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง