คิดทำ สร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

ณ วันนั้น

คิดทำ สร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

Pali English Program

สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันนั้น มีเพียงสอง คอยประครองกันและกัน

ด้วยสองมือ สองเท้า รวมกันหลายมือ หลายเท้า เดิน ทำ ไม่มีวันหยุด มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ให้ช่างหยุด แต่สิ่งที่ทำไม่เคยหยุด คือ การปลูกต้นไม้ ปลูกไป รดน้ำไป ตั้งแต่เป็นต้นกล้า คิดแต่เพียงว่า เจ้าจะเติบใหญ่ให้ร่มเงา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง