คือ ผู้ให้กำลัง กำลังปัญญา กำลังทรัพย์

คือ ผู้ให้กำลัง
กำลังปัญญา กำลังทรัพย์
พระเทพสุวรรณเมธี เดินนำหน้า ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ คอยเดินค้ำพยุงกันไว้ ไม่มีล้ม ไม่มีเลิก เดินนำหน้า เดินตามหลัง เดินมาด้วยกัน ตั้งแต่ ๒๕๖๒ ผ่านมาแล้ว ๓ ปี
ผ่านมา ๓ ปี บนเส้นทางยาวนานพอสมควร ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผมพาท่านไปพบหลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก ณ สวนป่าดงดอกคูณ รางพิกุล กำแพงแสน งานทุกอย่างจึงเริ่มต้น ณ วันนั้น ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง