ชาวบ้านเดือดร้อน อย่านิ่งดูดาย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ชาวบ้านเดือดร้อน

อย่านิ่งดูดาย

กราบอนุโมทนา ในเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ วันนี้ ให้คณะทีมแม่ครัว โดยการนำของแม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ นำอาหารปรุงสุกที่แม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ จัดมาถวายสมทบภัตตาหารเพล ท่านมีเมตตาเพิ่มภัตตาหารให้พิเศษ ให้นำส่วนเหลือไปช่วยเหลือชาวบ้านใกล้เคียงโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณ ฯ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย แม้จะไม่รุนแรงเหมือนที่อื่น ๆ แต่ก็มีความลำบากในบางพื้นที่ บางครอบครัว

กราบสาธุ สาธุ ในจิตเมตตาของทุก ๆ ท่าน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง