ชีวิตของท่าน เพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสน

ที่ดิน ๕๘ ไร่

ชีวิตของท่าน

เพื่อสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา

เริ่มต้น มิถุนายน ๒๕๖๔ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ปรารภจะถวายที่ดิน ๕๘ ไร่ ติดถนนลาดยางหมู่บ้านรางพิกุล เชื่อมกับโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณ ท่านปรารภอยากสร้างวัดและโรงพยาบาล ช่วงนั้น ย่างเข้าหน้าฝน ทำการเคลียริ่งพื้นที่พอเดินเข้าไปดูสภาพพื้นที่จริง

พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ จะคอยบอกตลอดว่า “… ไม่ต้องรีบเร่ง ขอให้สร้างราชวิทยาลัย ให้เสร็จสมบูรณ์ ค่อยลงมือทำ ทำไปเรื่อย ๆ ค่อยเป็นค่อยไป…”

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และกระผม ได้รับการถวายที่ดิน และโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โครงการสร้างวัดและโรงพยาบาล ค่อย ๆ ทำ ไม่เร่งรีบ มีเท่าไหร่ ก็ทำไปเท่าที่มี


อัพเดทภาพปรับปรุงล่าสุด 6/7/2566

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง