ญาติโยมที่มาทำบุญช่วงนี้ ถ้าอยากคุยสนทนากับท่าน ต้องไปที่โรงครัวเท่านั้นครับ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

แม้สถานที่โครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง สถานที่จัดภัตตาหารเพลพระราชทาน ต้องใช้เต้นท์กาง บนพื้นตัวนอนให้พอเดินได้ แต่ภัตตาหารเพลพระราชทาน ประณีต บรรจง อร่อย ทั้งภาชนะรองรับ เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ด้วยความเอาใจใส่ดูแลอย่างดีจากคุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์

คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ อุบาสิกาตัวแทนชาวนครปฐม เดินดูแลกระฉับกระเฉง ว่องไว ท่านมีร่างกายแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ ด้วยอานิสงส์การทำบุญ ยืนดูแลพระสงฆ์ ๑๒๐ รูป เข้าพิจารณาตักอาหารใส่บาตร หลังพระสงฆ์พิจารณาตักภัตตาหารแล้ว คุณแม่ยังได้ช่วยดูแล คณะศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมบุญ ทุกคนมาที่นี่ ต้องอิ่มท้อง

คุณแม่บอกว่า “รักในหลวง สนองพระราชศรัทธาพระองค์ท่าน ต้องทำเต็มที่ จะมาให้ได้ทุกวัน จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ” ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ญาติโยมที่มาทำบุญช่วงนี้ ถ้าอยากคุยสนทนากับท่าน ต้องไปที่โรงครัวเท่านั้นครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง