ตื่นตาตื่นใจ กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ตื่นตาตื่นใจ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นางสาวณิชชนันทน์ สวัสดิ์พานิช หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง นายสุรศักดิ์ แซ่เฮา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบส่งเขตนครหลวง และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งปวารณาให้ความช่วยเหลือในกิจการโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ในส่วนการปลูกป่า โคกหนอง นา อารยเกษตร พร้อมทั้งจะสนับสนุนครุภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่ขึ้นบันไดเลื่อน เข้าลิปต์ แสง สี เสียง หลายสิบรูป อาจจะเกินครึ่ง นี่คือ ครั้งแรกในชีวิต ที่ได้เห็น เรียนรู้ และตระหนัก ถึงภาระสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือ

นี่คือ การเรียนรู้ สำหรับลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะทุก ๆ รูป ชาวบ้านพัฒนาประเทศ ด้วยความอดทนยากลำบาก พวกเราต้องอดทนฝึกฝนอบรมจิตเจริญปัญญาเพื่อพัฒนาจิตใจของคนในชาติควบคู่กันไป

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง