ถ้าไม่มีผู้ชายใจดีคนนี้ อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้

ถ้าไม่มีผู้ชายใจดีคนนี้

อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้

ผมรู้จักพี่ชายใจดีท่านนี้ เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แลกเบอร์โทรศัพท์กันไว้ ในฐานะเลขานุการพี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ เป็นเวลาเดียวกันที่ได้รู้จักพี่ ดร.ภัสส์กุญช์ เดินทางมาทำบุญที่บาฬีศึกษาพุทธโฆส ตามคำสั่งของพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) พี่ภัสส์กุญช์ บอกผมว่า “….มีงานบุญอะไร ต้องการอะไร ให้บอกน้องจี ได้ทุกอย่าง…”

พี่ จี พิชาภพ ดิสสระ จึงเป็นสะพานบุญให้โครงการของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ เริ่มตั้งแต่ การตั้งมูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส ก็เริ่มต้นด้วยปัจจัยพี่ ดร.ภัสส์กุญช์ แรก ๆ ยังไม่สนิทสนมกันมากนัก เมื่อพี่จี ประสานงานมา ผมก็จะคาดไม่ถึงว่า พี่ภัสส์กุญช์ จะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขนาดนี้ เช่น

บุญใหญ่ ครั้งแรก

พี่ภัสส์กุญช์ เมื่อเห็นความลำบากของอาจารย์ ผู้บริหาร และพระนิสิตเปรียญ ๙ ประโยค ที่มาพักที่บ้านของท่าน ณ ลานตากฟ้า นครชัยศรี ท่านจึงปวารณาถวายรถ ๑ คัน ให้ผมไปเลือกซื้อได้เลย ผมก็หาเลือกกระบะมือสอง เก่า ๆ คิดว่า จะเอามาติดตั้้งหลังคาพอรับส่งพระ จนพี่ จี โทร. มาตามเลือกรถได้หรือยัง ผมบอกว่า เลือกแล้ว รถกระบะมือสอง ราคา ๒ แสน ๕ หมื่นบาท พี่จีตอบมาทันที … เอารถเก่ามาทำไมครับ พี่ภัสส์กุญช์ ให้ไปเลือกรถตู้ใหม่ป้ายแดง อยากได้รุ่นไหน เลือกได้เลย…

การบริจาคของพี่ ดร. ภัสส์กุญช์ ทุกรายการ ทั้งที่ดิน รถยนต์ ปัจจัยสมทบสร้างโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ผ่านสะพานบุญ คือ พี่ พิชาภพ ดิสสระ ทั้งหมด รวมทั้งการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และ โรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ

ที่สำคัญที่สุด ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พี่ จี คนนี้ ได้เดินนำท่านอาจารย์เจ้าคุุณพระธรรมวชิราจารย์ และกระผมมาที่นี่ รางพิกุล กำแพงแสน เดินทางมาในฐานะเลขานุการพี่ ดร.ภัสส์กุญช์ ผู้ซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) พี่ จี อาสานำคณะเข้าพบหลวงพ่อเจ้าคุณฯ ในฐานะที่เคยบวชเป็นลูกศิษย์ท่าน ณ วัดเจ้ามูล

ถ้าไม่มี พี่จี พิชาภพ ผู้เป็นสะพานบุญ อาจจะไม่มีที่นี่ ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในวันนี้

วันนี้ ขอแสดงมุทิตาจิต พี่ พิชาภพ ดิสสระ ผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันนี้ เขียนถึงพี่ จี มากหน่อย แบบไม่บอกล่วงหน้า ถ้าบอกล่วงหน้า คงห้ามผมโพสแน่นอน เอาเป็นว่า โพสนี้ ขอนะครับ พี่จี

<<<>>>

ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินคำว่า “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” แต่ท้ายที่สุด เป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) แนะนำบอกทางบุญ ให้ตรงมาที่ “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ก่อนที่หลวงปู่ทองจะละสังขารไม่กี่สัปดาห์

นี่คือ มหาอุบาสิกา ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ โดยแท้

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๑ https://bit.ly/388hq6Y

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3gooXmK

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๓ https://bit.ly/3kghnfc

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๔ https://bit.ly/3zn1biv

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง