ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชิญ พระราชกระแสทรงอนุโมทนา ผ้าไตร จตุปัจจัยทรงอุปถัมภ์ ถวายพระธรรมวชิราจารย์ ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง