ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปีที่ ๑

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปีที่ ๑

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ไม่ทราบว่า ญาติโยมจะมากันมากหรือน้อย ไม่มีการเตรียมอาหารเพิ่มเติม มีเพียงภัตตาหารเพลพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พระสงฆ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) และภัตตาหารสมทบจากคุณแม่ชีใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ ที่นำมาสมทบมาตามลำดับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน

เห็นรถบัส ๒ ชั้น คันใหญ่ วิ่งเข้ามา ๕ – ๖ คัน คนหลั่งไหล เดินลงรถหลายร้อย ทำให้เกิดอาการเครียด จะหาข้าวปลาอาหารที่ไหนทัน

ปีติตื้นตันใจ เจ้าภาพอาหารโรงทาน ต่างนำมาเลี้ยงดูกันด้วยศรัทธา หลายท่านนำมาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แม้มี ๒ – ๓ ท่านที่แจ้งมาล่วงหน้า ก็ไม่ประสงค์ออกนาม

พระครูปลัดจริยวัฒน์ พระอาจารย์แก้ว ศิษย์หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก อุบาสกอุบาสิกา วัดตะโก อยุธยา คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม นำโดย ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ และคณะศิษยานุศิษย์ คุณแม่ชีใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง