ที่นี่ จะต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สโลแกน ที่ผมโพสตั้งแต่เริ่มโครงการ คือ ที่นี่ ต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านได้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ ภูมิทัศน์อาคารต่าง ๆ มีครบบริบูรณ์

แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ออกแบบ คือ รั้วรอบขอบชิด กำแพงกั้นเป็นสัดส่วน เคยคิดว่า สถานศึกษา ควรเป็นแบบเปิด ให้ทุก ๆ คนเข้าออกได้โดยสะดวก

เมื่อวาน รวมทั้งวันนี้ มีหลายท่าน ทักถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีรั้วรอบ กำแพงกั้นเขตที่ปลอดภัยหรือไม่

ผมตอบตามตรงครับ MasterPlan Landscape ที่อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผมได้จัดทำขึ้นในแผนแรก ๆ ไม่ได้จัดทำแบบรั้วกำแพงไว้เลย เพราะคิดว่า กว่าจะสร้างอาคารต่าง ๆ เสร็จคงใช้เวลาอีกนาน อาจจะถึง ๑๐ ปี รั้วรอบ กำแพง ออกแบบทำภายหลังได้

ด้วยพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม ที่ทรงเห็นการณ์ไกล และด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ที่นี่ จะต้องปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ด้วยทุนพระราชทาน และด้วยประสบการณ์ทีมที่ปรึกษาด้านการออกแบบที่ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ทุนพระราชทาน ๑๐๐ ล้าน นี้ รวมภูมิทัศน์ กำแพงรอบเนื้อที่ สัดส่วนโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณ ฯ ทั้งหมด ได้ออกแบบไว้ครบบริบูรณ์

ที่นี่ จะต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง