ทุกอย่างที่นี่ เป็นไป เกินกว่าที่ออกแบบไว้

ทุกอย่างที่นี่ เป็นไป

เกินกว่าที่ออกแบบไว้

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เพียง ๒ ปี โครงการสร้างโรงเรียนสำหรับสามเณร เป้าหมายเรียนสอนคัมภีร์บาลีเถรวาท จากพื้นที่ ๓๖ ไร่ เป็น ๑๑๖ ไร่ และคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ จากศากยบุตรสามเณรสีหะ เป็นมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์สมทบสร้าง

สิ่งที่ยังตั้งมั่นเหมือนเดิม คือ ปณิธานอันแน่วแน่ ต้องสร้างที่นี่ เป็นสถานศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท เรียนสอนเป็น Pali English Program เป็นสัปปายสถานสำหรับฝึกอบรมมูลพระกัมมัฏฐานสำหรับสามเณรยุวชน

การออกแบบอยู่ภายใต้แนวคิด “บ ว ร” บัดนี้ ผ่านมา ๒ ปีแล้ว ผมเปิด Master Plan Landscape Design ที่ออกแบบไว้ก่อนนอน คิดวางแผนทุกคืน พรุ่งนี้ จะทำอะไร พรุ่งนี้ ปรับจุดไหน เป็นไปตาม Master Plan ไหม ?

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ท่านทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดเพื่อที่นี่ เพื่อลูกหลานสามเณรยุวชนศาสนทายาทจะเติบใหญ่ องอาจฉลาดสามารถดุจศากบุตรสามเณรสีหะในตำนาน

ทุกอย่างที่ทำ มีแบบคอยกำกับความคิด ทำไปทำมาทุกอย่างเป็นไปเกินยิ่งกว่าแบบที่คิดกันไว้ จากไม้ร่มขนาดเล็ก ๆ ไม่กี่นิ้ว กลับได้ไม้ใหญ่อายุร่วม ๆ ๒๐๐ ปี ขนาดวัดรอบโคนต้น ๑๖.๕ เมตร มาเป็นไม้ประธาน ต้นไม้ขนาดใหญ่อีกหลายสิบต้นเป็นบริวาร หินสำหรับนั่งสวดสาธยายและปฏิบัติกัมมัฏฐานก็ออกแบบไว้เล็ก ๆ พอหาซื้อได้ แต่กลับได้หินเป็นทั้งที่นั่งและประดับสวยงามอลังการ (กำลังขนเข้ามาโครงการเร็ว ๆ นี้)

วันนี้ อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม เปิดดู Master Plan แล้วก็ออกไปดูพื้นที่จริง “… โยมมีศรัทธามาก ทุกอย่างเป็นไปเกินแบบที่เราคิดกันไว้ …”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง