“ท่านเจ้าคุณ ต้องการเท่าไร? ให้รถมาขนไปได้เลย”

“ท่านเจ้าคุณ ต้องการเท่าไร?

ให้รถมาขนไปได้เลย”

โครงการสร้างวัด และ โรงพยาบาล

เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปีที่ผ่านมา คุณธิติพรชัย คุณวรินนภัส สินสมุทรธาวิน เจ้าของโรงโม่หินศิลาสินสมุทร ๒ อู่ทอง สุพรรณบุรี ไม่รู้จักกันมาก่อน เพื่อน ๆ แนะนำให้มาทำบุญ วันนั้น ร่วมบุญอุปถัมภ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งปวารณาหินคลุก ทำถนนและลานจอดรถภายในโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ในปี ๒๕๖๖ นี้ เมื่อท่านอาจารย์เจ้าคุณ และผมได้เริ่มโครงการสร้างโรงพยาบาลและวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ โดยเป้าหมายแรก คือ ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ภายในโครงการ และทำถนนกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร เชื่อมไปยังโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เมื่อกั้นขอบเขตถนนเสร็จแล้ว ผมจึงได้ประสานบุญไปยังพี่ธิติพรชัย พี่วรินนภัส สินสมุทรธาวิน เจ้าของโรงโม่หินศิลาสินสมุทร ๒ เมื่อท่านได้ทราบโครงการใหม่ที่เริ่มทำ จึงปวารณาถวายทันที

“ต้องการใช้เท่าไร จัดรถมารับได้เลยครับ ผมจะสั่งคนงานตักให้”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง