ท่าน พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันนี้ ท่าน พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชิญ น้ำสรง ผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระราชมงคลวชิราคม หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่​ ๗​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๕​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น.

หลังภารกิจ ณ วัดรางหมัน ท่าน พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ในฐานะที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มาตั้งแต่ต้น และในฐานะเป็นกรรมการดูแลทุนพระราชทาน ๑๐๐ ล้านบาท จึงได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ รับประทานอาหารกลางวัน เที่ยวชมพื้นที่โครงการทั้ง ๑๐๖ ไร่

อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ทำหน้าที่ประธานสงฆ์ และผมทำหน้าที่เป็นพิธีกร ในพิธีเชิญ น้ำสรง ผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระราชมงคลวชิราคม หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) เมื่อเสร็จขั้นตอนพิธีการแล้ว ก็รีบออกจากพิธีงานกลับโครงการ เพื่อต้อนรับได้ทันเวลาฉันเพลพอดี

กราบสาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญ ท่านครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง