นครปฐมเมืองพระมาแต่โบราณ ขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ

นครปฐมเมืองพระมาแต่โบราณ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่หมวย คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ และญาติโยมพุทธบริษัท พ่อค้า แม่ขาย สาธุชนที่มาจับจ่าย ณ ตลาดซอย ๒ นครปฐม วันนี้ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เต็ม ๒ ฝั่งฝากถนน

คุณแม่หมวยสุภาพร สะสมทรัพย์ เข้ามาโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราช​วิทยาลัย​ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๕ ในฐานะอุบาสิกาตัวแทนชาวนครปฐม ที่รับสนองพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดให้จัดภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ โครงการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องมาหลายโครงการตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๕

ในปี ๒๕๖๖ เปิดภาคการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน คุณแม่หมวย พาลูกหลานมาทำบุญบริจาคเตียงนอน เครื่องนอนถวายพระสงฆ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทั้งหมด ขณะนี้ ๗๕ รูป (ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม จะเพิ่มเป็น ๑๖๕ รูป) เห็นการอยู่ การฉัน อาหารการขบเคี้ยวแล้ว ท่านสงสารลูกหลานสามเณร และศรัทธาในวิริยะตั้งใจเรียน คุณแม่หมวย จึงอาราธนาพระสงฆ์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ให้มารับอาหารบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ที่ตลาดเมืองนครปฐม ๒ ครั้งต่อเดือนเป็นอย่างน้อย

ตลอด ๑ สัปดาห์ ก่อนไปบิณฑบาต คุณแม่หมวยเดินรอบตลาดกระฉับกระเฉงว่องไวเกินวัย แม้อายุท่านผ่านเลข ๗๐ มาหลายปี ท่านเดินบอกบุญพี่น้องชาวตลาดด้วยตัวเอง ก่อนท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ จะไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ อเมริกา คุณแม่ก็พาไปสำรวจทางเดินบิณฑบาต เจอใครทักทายบอกบุญให้มาช่วยเลี้ยงพระเณร ผมเดินตามหลังท่าน แล้วก็มีโอกาสคุยกับพี่น้องสาธุชนชาวตลาด ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน “งานบุญกุศลเลี้ยงพระเลี้ยงเณร คุณแม่หมวย ไม่เป็นสองรองใคร”

วันนี้ คุณแม่หมวย ไปธุระจังหวัดน่าน ไม่ได้เดินร่วมบุญด้วย วันนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากทางการตลอดเส้นทาง ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปฐม และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารดับเพลิง ที่คอยบริการให้จุดจอดรถ ตั้งแถว ดูแลอย่างเต็มที่ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องได้ทำบุญตักบาตรอย่างสะดวกไม่ติดขัด ทำหน้าที่รับส่งคณะพระสงฆ์สามเณรตลอดเส้นทาง ทุกท่านจะบอกว่า “แม่หมวยสั่งงานไว้ครับ”

วันนี้ ได้ข้าวสารอาหารแห้งเข้าโรงครัว จำนวน ๑ รถหกล้อ รถกระบะอีก ๒ คัน เป็นเสบียงอาหารเช้า เพล ได้หลายวัน และได้ปัจจัยจากการตักบาตรเช้าวันนี้ ๔๐,๔๗๑ บาท

สาธุ สาธุ

ขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ ฯ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง