นักบิน ทำบุญ นักบิณ อบรมจิต เจริญปัญญา

ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๗ กันยายน ๒๕๖๖ พลอากาศตรีพิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กำแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมจิตเจริญปัญญาด้วยพระกัมมัฏฐาน ศิษย์การบิน น. ๑๕๓ ระหว่าง ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หลังเป็นประธานในพิธีเปิดแล้ว ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์สามเณร ๘๑ รูป ได้รับพรฟังสวดสาธยายอนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English ท่านบอกว่า ไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับพร ๓ ภาษาเช่นนี้มาก่อน เคยรับพรอย่างมาก ๒ ภาษา บาลี แปลเป็นไทย

เห็นการพัฒนาสถานที่ที่สามารถรองรับผู้สนใจการปฏิบัติ และเห็นแนวทางการพัฒนาศาสนทายาท ท่านเชื่อว่า ที่นี่ จะเป็นแหล่งสร้างพระสงฆ์สามเณรนักเผยแผ่ในอนาคต เป็นสถานที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์อีกแห่งหนึ่ง

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง