นักร้อง นักแสดง สายบุญ สายธรรม เตชินท์ ชยุติ

นักร้อง นักแสดง

สายบุญ สายธรรม

เตชินท์ ชยุติ

น้องเตชินท์ ชยุติ ได้ทราบข่าวจากเพื่อน ๆ ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนคัมภีร์บาลีเถรวาท หลักสูตร Pali English Program สามเณรทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น เป็น Pali English แห่งเดียวในประเทศไทย

วันนี้ น้องเตชินท์ และครอบครัว มาเห็นแล้ว ฟังแล้ว เกิดปีติบุญ ที่จะมีส่วนร่วมสร้างศาสนทายาททำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกอนาคต ยกถาดน้ำปานะเดินเข้าถวายเอง ตั้งแต่สามเณรฉันภัตตาหารเพล เดินแจกน้ำสาธุชนมาร่วมทำบุญ อยู่ร่วมฟังเทศน์มหาชาติภาคบ่าย ยกถาดน้ำปานะถวายเองกับมือ

เตชินท์ ชยุติ เป็นนักร้องชาวไทย แจ้งเกิดจากเวทีดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล ๒๐๐๗ จบการศึกษาระดับ ป.ตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา ศิลปนิเทศ สาขาดนตรีตะวันตก เอกขับร้อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาธุ สาธุ

ขอให้น้องเตชินท์ ชยุติ และครอบครัวญาติ ๆ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงาน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง