นานาชาติมื้อแรก ศากยบุตรสามเณรสีหะ

นานาชาติมื้อแรก

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

เรียน Pali English ต้อง American breakfast

ขออนุโมทนาบุญ ครอบครัวพูลสวัสดิ์ จากสมุทรปราการ ได้ทราบข่าว ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาทโบราณ หลักสูตร Pali English Program มีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาปีแรก ๘๑ รูป จึงได้มานอนค้างที่โครงการ ตื่นนอนมาทำกับข้าว จัดภัตตาหารเช้า สไตล์ American breakfast ตั้งแต่ตี ๓ เพื่อให้ทันถวายในภาคเช้า

ลูกหลานสามเณรบ้านนอก ทดลองฉันแล้ว สั่งเพิ่มรูปละ ๒ – ๓ ชุด ทำแทบไม่ทัน ครอบครัวพูลสวัสดิ์ ได้รับพร ๓ ภาษา Pali Thai English เสียงดังลั่นทุ่ง ชอบอกชอบใจ สามเณรเรียนหนังสือก็เก่ง ทานหมดไม่มีเหลือ ปรึกษาลูกหลานครอบครัวแล้ว จะมาทำถวายทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง