บุญบารมีหลวงปู่ อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี

บุญบารมีหลวงปู่

อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี

ณ มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชมงคลวชิราคม หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน อายุ ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระนวกะ ทั้งอยู่ร่วมในพิธีเชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ พระนวกะ และ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๕๐ รูป โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันนี้ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระครูปลัดจริยวัฒน์ พระอาจารย์แก้ว ศิษย์หลวงพ่อรวย ปสาทิโก อุบาสกอุบาสิกา วัดตะโก อยุธยา คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม นำโดย ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ และคณะศิษยานุศิษย์ คุณแม่ชีใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตร ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทุกวัน ณ มณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมกัมมัฏฐาน โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ในเวลา ๑๐.๐๐ น.

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง