บุญสงกรานต์ปีใหม่ไทย ภาคเช้า พิธีรับภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป

บุญสงกรานต์ปีใหม่ไทย

๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

ภาคเช้า พิธีรับภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป โครงการบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยนางประนอม ภูสุวรรณ กำนันตำบลรางพิกุล ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

หลังจากนั้น เป็นพิธีบุญวันสงกรานต์ ญาติโยมทุกท่านทำบุญอุทิศบุพพเปตพลี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อุปัฏฐานศาลา พระราชวชิรเวที มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานบูญวันสงกรานต์ ประมาณ ๓๐๐ คน

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง