บุญอุปถัมภ์ ภัตตาเพล ๑๔๒ วัน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“ผู้เข้ามาปลดเปลื้องภาระ”

เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และกระผม ต้องหาทุนทรัพย์ค่าภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ค่าแรง พ่อครัว แม่ครัว คนงาน ทำภัตตาหารเช้า เพล เฉลี่ยวันละ ๑๑,๐๐๐ บาท เดือนละ ๓ แสนกว่าบาท ปีละ ๓ ล้านกว่าบาท ไม่น้อยเลย บางคืนนั่งปรึกษากันเพียงลำพังในห้องทำงาน กลางทุ่งรางพิกุล ต้องสู้ เพื่อสร้างศาสนทายาทในแนวทางที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้ว

จากที่เริ่มแผนงาน ค่อยเป็นค่อยไป ทำไปเรื่อย ๆ รับสามเณรเพียง ๓๐ รูป ต่อปี แต่เมื่อเริ่มแผนงาน ลูกหลานหลั่งไหลมาเกือบ ๖๐ รูป จะไม่รับเกินเป้าที่ตั้งใจไว้ หรือใช้ระบบคัดเลือกออก มองหน้าผู้ปกครอง สบตาเด็ก ๆ ที่นั่งประนมมือต่อหน้า รันทดใจอย่างยิ่ง หาเด็กมาบวชก็ยากแล้ว ครั้นจะไม่รับปล่อยไปตามยถากรรมของเขาก็หดหู่ใจยิ่งนัก​

ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม ตัดสินใจ เอาไงเอากัน ที่ดินที่ญาติโยมถวายมายังมีที่ว่าง ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงดูลูกหลานนักเรียนเราไปเรื่อย ๆ ทั้งยังเป็นการฝึกสามเณรยุวชนให้อดทน เรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกันอีกด้วย

คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เมื่อท่านได้ทราบว่า ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสามเณรนักเรียน ๕๖ รูป ครู อาจารย์ พระสงฆ์ในโครงการตลอดปี ๗๕ รูป

คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ ท่านคงเห็นรู้ทราบ ความเป็นอยู่ของลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ท่านรีบเข้ามาช่วยทันที ให้ลูกศิษย์ท่านทำอาหารมาส่งสมทบภัตตาหารเพล ตั้งแต่ ๒๐ มิถุนายน – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวม ๑๔๒ วัน

ท่านได้ช่วยปลดเปลื้องภาระอันหนักหน่วงออกจากบาไหล่ท่านอาจารย์เจ้าคุณและกระผม ให้มีเวลาตั้งหลักและมีเวลาเตรียมตัวและวางแผนงานบริหารหลักสูตร ในช่วงที่กำลังเริ่มต้น

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ จงแข็งแรง ไร้โรคาพาธ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ทั้งบุญกุศลนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านได้มรรคผล นิพพาน ได้โดยสะดวก ในอนาคตกาล เทอญ ฯ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง