บุญเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ คาถาพัน

บุญเทศน์มหาชาติ

กัณฑ์ คาถาพัน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ทุกเสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ เสาร์ที่ ๑๒ อาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม เป็นต้นไป

เสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม คาถาพัน หลวงปู่พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน) เมตตาเป็นเจ้าภาพ นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี

ไดรับปัจจัยอุปถัมภ์กัณฑ์เทศน์ โดยเมตตาหลวงปู่พระราชมงคลวชิราคม จำนวน ๘๓,๐๖๐ บาท สมทบอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กราบสาธุ สาธุ

ในเมตตาหลวงปู่

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง