ปฏิบัติหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณลักขณา สุนทรศานติก พร้อมคณะประกอบด้วย คุณสนิท ลิ้มจี้จง คุณปริยวิศว์ ตรีสุวรรณ คุณพิทักษ์ เจริญชัยวรภัทร คุณสุชาติ บรมสุข คุณนิคม น่วมเงิน ได้มาปฏิบัติหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายพระสงฆ์ พระวิปัสสนาจารย์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๘๑ รูป ปฏิบัติกัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ ได้มอบปัจจัยอุปถัมภ์โครงการ จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และขณะฟังลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ สวดสาธยายมหากัจจายนสูตร และให้พร ๓ ภาษา Pali Thai Englsh คุณสนิท ลิ้มจี้จง เจ้าของพรจุฬา ผู้ให้บริการเช่าเต้นท์พิธีรายใหญ่ในประเทศไทย มีศรัทธาแรงกล้า เพื่อให้สถานที่รับอาหารบิณฑบาตสำหรับสามเณร ไม่ต้องกลัวลม แดด ฝน ให้ตั้งเต้นท์ของท่านที่นี่อีกต่อไป เป็นเวลา ๒ เดือน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง